Sello

Profile
Sello-Nhlapo-3
Profile Information
Height: 1.90
Hair Colour: Black
Eye Colour: Black
Shoe Size: 11
Please contact me regarding: Sello