Nkosi

Profile
Nkosi-Buthelezi-2
Profile Information
Height: 1.89
Hair Colour: Black
Eye Colour: Brown
Shoe Size: 11
Please contact me regarding: Nkosi